Ana Sayfa / Drama

Drama

Çocukların aktif olarak katıldığı drama derslerinde; bireysel veya gruplar halinde oyunlar oluşturularak kendilerini iyi şekilde ifade etmeleri, grup içinde çalışmayı ve paylaşımı öğrenmeleri gerçekleştirirler, yaş gruplarına yönelik yaptığımız drama  çalışmalarında, ilk olara çocuklarımızın bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini Çocuklarımızın oyun, drama ve tiyatroya olan ilgilerini artırmak, sanat sevgisini aşılamak çocuklarımızın eğitimi ”anı yaşa yaşadıklarını unutma” öğrenmeleri bölümümüzün en temel amacıdır.

Telefon: 0 216 483 55 55
Faks: 0 216 375 10 01
Sapanbağları Mahallesi Ahenk Sokak No:5
Pendik / İstanbul